‘‘Üretkenlik hiçbir zaman şansın sonucu değildir. Her zaman mükemmelliğe, akıllı planlamaya ve odaklanmış çabaya bağlıdır.’’

ÜRETİM PLANLAMA

887-3-9b

Üretim Planlama Nedir?


Bir işletmedeki ürünlerin üretiminin istenilen miktarda ve nitelikte gerçekleştirilmesidir. Bunun sağlanabilmesi, gerekli üretim faaliyetlerinin yeterli miktarda ve uygun zamanda sağlanabilmesi ile mümkün olur. Üretimi düşünülen mamulün nitelikleri ve miktarı; ham madde, malzeme, iş gücü ve sermaye maliyetleri gibi üretim faktörleriyle doğrudan ilgili olmaktadır.

planning-scheduling

Neden Üretim Planlama ?

Verimliliği en iyileyecek şekilde kısıtlı kaynakları zaman içinde belli görevlere atamaya çalışan bir karar verme sürecidir. Amaçlar:
Teslim zamanlarını (due date, termin) yakalamak Geç kalan işlerin sayısını azaltmak Süreç içi envanteri (WIP) azaltmak Kapasite kullanım oranını arttırmak; atıl zamanı azaltmak Kapasite yatırımı yapmadan üretim miktarını arttırmak Hazırlık sürelerini azaltmak Üretim ve işçilik maliyetlerini azaltmak Müşteri memnuniyetini arttırmak

ÜRETİM VE KAPASİTE PLANLAMA YAZILIMI

Üretim Yapınıza göre Tailor-Made

Tek tip planlama paketleri her firmanın ihtiyacını çözemez. Her fabrikanın üretim sistemi farklıdır. Yazılımın tesisinize uygun şekilde adapte edilmesi gerekir. Ancak yazılım firmaları genellikle planlama yazılımını ihtiyaçlarınıza göre adapte edemezler. Çünkü planlama eksperleri yazılım firmasının içinde değildir.

Ürünümüzün diğer planlama ürünlerinden farkı, kurucularımızın tecrübeleri sayesinde, planlama yazılımının tesisinize uygun şekilde adapte edilebilmesi, planlama problemlerini tam olarak çözebilmesidir. Yazılımın tesisinize göre düzenlenmesi servisimizin içinde gelir.

Her Planlama Sistemi birbirinden farklıdır.

Planlama Yazılımını sisteminize adapte ediyoruz.

Yönsoft Kapasite Planlama Modülü ile işler belli kapasite dönemlerine ayırıp, daha sonra bu zaman dönemlerine düşen işler belirlenmektedir.

Esnek Kapasite Planı ve Detay Çizelgelemeyi ayrı ayrı yapabilme:

Mevcut çizelgeleme yazılımlarında kullanıcıya direkt detay çizelgeleme sunulmaktadır. Halbuki firmalar her zaman hangi saat ve dakikada hangi işi yapmaları gerektiği kadar bir detayı reelde uygulayamamaktadırlar; ihtiyaçları farklıdır.

Bunun yerine belli zaman aralıklarında gerçekleştirilecek işleri bilebilmek daha faydalı olmakta, firmalar da detay çizelgeyi kendileri vardiya akışı içinde gerçekleştirmektedirler. 

Üretim ve Kapasite Planlama Yazılımı Modülleri