" Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olunmaz."

istatistiksel veri analizi

e4b4f38d56e14641a195d2e8bfc90188-480x268

İstatistik

Hayatın her alanında belirsizlik ve tesadüfilik vardır. Bilimde, teknolojide, demografik olaylarda, hava durumunda, yatırım kararlarında belirsizlik vardır.
Bu belirsizliğin altında karar almaya yönelik verilerin toplanması, sınıflandırılması, analizi, istatistiğin uğraşıdır.

depositphotos_43981815-stock-photo-word-cloud-data-analysis

Veri Analizi

Veri analizi sürecinde birden fazla amaca bağlı sonuç sağlayabilecek tek bir istatistiksel yöntem önermek mümkün değildir. Bu nedenle, farklı alanlarda, farklı amaçlarla, farklı veri yapılarına uygun tanımlanmış fazla sayıda istatistiksel yöntem vardır. Bu yöntemlerin hangisinin en uygun olduğu konusu en az verileri değerlendirmek kadar zordur.

1494482096

İstatistiksel Veri Analizi

Sektörden bağımsız tüm çalışma alanlarında istatistiksel veri analizi büyük öneme sahiptir. Sonuçların geçerli ve güvenilir olmasının temelinde onların birtakım evrensel yaklaşımlarla istatistiği taban alarak paylaşılabilmesi yatar. Firmalar, küresel ve iç piyasada stratejilerini belirlemek ve üretim süreçlerinde ihiyaç duydukları iyileştirmeleri yapabilmesi için bilimsel yöntemlerle elde ettikleri bulguları en uygun metodlarla analiz etmeye ihtiyaç duyarlar.

41-01

İstatistiksel Verileri Tasnif Etme

İstatistiksel verileri anlamlı hale getirmenin beş ayrı yolu;
1. Sözel İfadelerle açıklama
2.Tablolar halinde düzenleme
3. Grafiklerle gösterme
4. Verileri değerlendirerek istatistiksel ölçüler bulma
5 Bu yöntemlerle birkaçını birlikte uygulama

grafiksel-veri-analizi

Veri Analizi-Grafik Çeşitleri

- Çizgi Grafiği
- Çubuk Grafiği
- Pasta Grafiği
- Trend Grafiği
- Kutu- Nokta Grafiği
- Dal-Yaprak Grafiği
- Yayılma Grafiği

depositphotos_104966228-stock-illustration-big-data-flat-horizontal-banners

Veri Analiz Yöntemleri

- Hipotez Testleri
- Güven Aralıkları
- ANOVA
- Regresyon Analizi
- Korelasyon Analizi
- Mann-Whitney
- Kruskal- Wallis
- Spearman Korelasyonu
- Kİ-Kare İlişki Testi

Hipotez Testleri

Z- Testi

T- Testi

Ki-Kare Testi

F- Testi

Normallik Testi

Ortalama Testleri

– Ortalama Hesaplama

– Bir Örneklem

– İki Örneklem

– Bağımlı Örneklem

Regresyon Analizi

– Basit Regresyon Analizi

– Çok Değişkenli Regresyon Analizi

– Pearson

Parametrik Olmayan Testler

– Mann-Whitney Testi

– Kuruskal-Wallis Testi

– Spearman Korelasyonu

– Ki-Kare İlişki Testi