Hakkımızda

2008 yılında Uludağ Üniversitesi ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Prof. Dr. Cenk Özmutlu ve  Prof. Dr. Seda Özmutlu tarafından kurulmuştur. Türkiye’nin önemli akademik firmaları arasında sayılmaktadır.

Kuruluş amacı, Prof. Dr. Cenk Özmutlu ve ve Prof. Dr. Seda Özmutlu’nun yurtdışında uzun yıllar edinmiş oldukları Ar-Ge tecrübelerini Türk firmalara aktarmaktır.  Kurucu akademisyenlerimizi YÖK ve Uludağ Üniversitesi yurtdışında okutmuştur. Bunun borcunu sadece öğrenci eğiterek değil, bilgileri endüstriye de yansıtarak ödemeyi amaç edindik.

ABD’de Japonya’da ve AB’de uzun yıllardır (1920lerden itibaren) İstatistiksel Proses Kontrol, Veri Analizi, Deney Tasarımı (DOE), Yöneylem Araştırması ve Optimizasyon tekniklerinin kullanıldığını görmekteyiz. Bu ülkelerin firmaları verimliliklerini bu teknikler ile arttırmakta, maliyetlerini düşürmektedir. Ancak bu teknikler ülkemizde yeni yeni kullanılmaktadır. Bu durumu gördükçe tabiri caiz ise içimiz ”cız etmekte”dir. Türkiye’deki firmalarımız da bu tekniklerden istifade etmelidir.

Bu bakış açısından yola çıkarak, firmamız başta Endüstri Mühendisliği olmak üzere tüm mühendislik branşlarında Ar-Ge, Ar-Ge Yönetimi, Yazılım, Endüstri 4.0, Danışmanlık ve Eğitim alanlarında faaliyet gösteren bir firmadır.

Vizyon:

  • Türkiye’deki üretim süreçlerini gelişigüzel yönetim tekniklerinden kurtaran ve bilimselleştiren iş zekası yazılımları firması olmak

Misyon:

  • Yurtdışında yaygın olarak kullanılan Türkiye’de kullanılmayan Endüstri Müh. tekniklerini yaygınlaştırmak
  • Kalite Kontrol, Veri Analizi, Optimizasyon, üretim planlama tekniklerinin ülkemiz firmalarına adaptasyonu ve kullanılması
  • Bu teknikler için araçlar geliştirmek
  • Bu suretle Türkiye’de verimliliği arttırmak, ülkemizin rekabet gücünü arttırmak

 

Kurucu Akademisyenlerin cv lerini görüntülemek için ;

  Prof. Dr. Seda Özmutlu için;  tıklayınız…

 Prof. Dr. Cenk Özmutlu için;  tıklayınız…