"Deney yapmanın iki amacı vardır; önce farkına varılmamış olguların gözlenmesini sağlar ve sonra gözlenebilir olguların varsayımlarla doğrulanıp doğrulanmadığını gösterir. "

Deneysel Tasarım ?

Proses çıktısında ki değişikliklerin sebeplerini araştırabilmek amacıyla proses girdilerinde sistematik değişikliklerin yapıldığı testlerin tasarlanmasıdır.

Neden Deneysel Tasarım;

Deneylerin bilimsel geçerliliğinin olması için deneysel tasarımlar uygulanmalıdır. Sonuçların tesadüfi olmasını engeller. Üretim parametrelerini tek tek değiştirerek deneyler yapmak yeterli ve tutarlı sonuçlar vermeyebilir. Tüm faktörleri aynı anda sistematik olarak değiştirmek ve içinden deney kombinasyonlarını seçmek gerekir.

Mevcut Deneysel Tasarımlar;

– İki seviyeli tam ve kısmi faktöryel deneysel tasarımlar

– Üç seviyeli tam ve kısmi faktöryel deneysel tasarımlar

– İki ve Üç karışık seviyeli tam ve kısmi faktöryel deneysel tasarımlar

– Taguchi tasarımlar

YÖNSOFT
DENEYSEL TASARIM MODÜLLERİ 100%
İki seviyeli dt

İki Seviyeli Deneysel Tasarım

Taguchi

Üç Seviyeli Deneysel Tasarım

Karışık dt

Karışık Deneysel Tasarım

Taguchi

Taguchi Deneysel Tasarım

etkileşim grafikleri

Ana Etkiler Grafiği

Etkileşim grafikleri 2

Etkileşim Grafikleri