Ar-ge Danışmanlığı

AR-GE MERKEZİ KURULUM DANIŞMANLIĞI 

Ar-Ge Merkezi avantajlarından yararlanmak isteyen işletmelerin, öncelikli olarak Ar-Ge  Merkezlerini kurmaları ve bunu dokümante ederek,  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurmaları gerekir.  Bu başvuru onaylandığı zaman firmalar Ar-Ge Merkezi Belgesi alabilirler. Başvuru sürecinin dikkatli şekilde yönetilmesi gerekmektedir https://indiacialis.com/indian-cialis/. Devamı..

 

 

TASARIM MERKEZİ KURULUM DANIŞMANLIĞI

Özel sektörde, tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin artırılması, tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu yayımlamıştır. Devamı..


KURUMSAL İNOVASYON SİSTEMi KURULMASI

Ar-Ge Merkezi kurulmuş veya kurulum aşamasında olan firmalarda inovasyon kültürünün yerleşmesi için organizasyonel yapısının, insan kaynakları altyapısının, Fikri Mülkiyet Altyapısının, Proje Yönetimi Altyapısının ve Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirmek veya Ar-Ge faaliyetlerini inovasyona dökmek için gerekli sistemlerin ve süreçlerin kurulması. Devamı..

 

 

 

AR-GE ve PROJE YETENEK DEĞERLENDİRME DANIŞMANLIĞI

Ar-Ge odaklı gelişmek isteyen firmaların Ar-Ge yapılanmalarının tamamlanması, mevcut durumlarının analiz edilerek  iyileştirilmesi gereken alanların tespit edilmesi, Ar-Ge Merkezi olabilmeleri için almaları gereken aksiyonlar bu çalışma altında değerlendirilir. Devamı..

 

 

ULUSAL ve ULUSLARARASI  AR-GE PROJE DANIŞMANLIĞI

Proje danışmanlığı hizmeti ulusal ve uluslararası fonlara yönelik Ar-Ge ve yenilik proje önerisi hazırlama aşamasında desteğe ihtiyacı olan firmalara verilen hizmettir. Proje önerisi hazırlanması sırasında proje ekibinin kurulması, projenin Ar-Ge ve yenilikçi yönünün değerlendirilmesi, proje planının yapılması, iş paketlerinin oluşturulması, bütçenin hazırlanması ve ihtiyaç duyulan diğer alanlarda danışmanlık desteği sağlanır. Devamı..

 

Ar-ge hibe ve teşviklerinden yararlanmak ve detaylı bilgi almak için iletişim formunu doldurunuz